شرکت زلال طب شیمی

           تولید و توزیع تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

سینی
پیشبند
البسه
کاور و روکش
شیلد و عینک
سایر

انواع پیشبند
یکبار مصرف دندانپزشکی

قبلی
بعدی

پیشبند یکبار مصرف دندانپزشکی

پیشبند یکبار مصرف

پیشبند یکبار مصرف دندانپزشکی(نازک)

پیشبند یکبار مصرف تاشده جعبه ای 500 g

قبلی
بعدی

البسه و گان پزشکی

قبلی
بعدی

البسه و گان پزشکی

قبلی
بعدی