شرکت زلال طب شیمی

تولید و توزیع تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

آب دیونیزه
پیشبند
البسه
شیلد و عینک
کاور و روکش
سینی و تری
سایر

انواع پیشبند
یکبار مصرف دندانپزشکی

قبلی
بعدی

پیشبند یکبار مصرف دندانپزشکی

قبلی
بعدی

البسه و گان پزشکی

قبلی
بعدی

البسه و گان پزشکی

قبلی
بعدی