Tag Archives: #فریم_فیلم_زلال

فریم فیلم 14 خانه

فریم فیلم از جمله تجهیزات مهم و کاربردی دندانپزشکی میباشد.این محصول برای نگه داری و تمیز ماندن عکس رادیولوژی استفاده میشود. مشخصات فریم فیلم: تعداد  دربسته : 50 عدد تعداد در کارتن : 100 بسته

فریم فیلم 8 خانه

فریم فیلم از جمله تجهیزات مهم و کاربردی دندانپزشکی میباشد.این محصول برای نگه داری و تمیز ماندن عکس رادیولوژی استفاده میشود. مشخصات فریم فیلم: تعداد  دربسته : 50 عدد تعداد در کارتن : 200 بسته

فریم فیلم 6 خانه

فریم فیلم از جمله تجهیزات مهم و کاربردی دندانپزشکی میباشد.این محصول برای نگه داری و تمیز ماندن عکس رادیولوژی استفاده میشود. مشخصات فریم فیلم: تعداد  دربسته : 50 عدد تعداد در کارتن : 200 بسته  

WeCreativez WhatsApp Support
به سایت زلال طب شیمی خوش آمدید. پشتیبانی آنلاین آماده خدمت رسانی به شما!