زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
عکس CBCT دندان چیست؟ – هروی دنتال

عکس CBCT دندان چیست؟ – زلال طب شیمی

در این مقاله به نقل از سایت دکتر مرتضی قادری قصد داریم شما را با عکس CBCT دندان آشنا کنیم. توموگرافی کامپیوتری یا عکس CBCT دندان (Dental cone beam CT) نوع خاصی از تجهیزات اشعه ایکس است که در مواقعی که اشعه ایکس معمولی دندان یا صورت برای تشخیص پزشک و دندانپزشک کافی نیست، مورد