زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
سوربیک اسید E200 آنتی میکروبیال محصولات پخته شده/ نوشیدنی ها/ نان، خمیرهای کیک، مواد پر کننده کیک، چاشنی های کیک/ پنیر، پنیر محلی/ ماهی (دودی شده، نمکی شده)/ آبمیوه ها (تازه)/ میوه (خشک شده)/ کره/ خیارشور/ پوسته های کلوچه ، مواد پر کننده کلوچه/ سس سالاد، سالادها (تازه)/ سوسیس ها/ کوکتل های دریایی/ شربت ها

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

سوربیک اسید

E200

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ نوشیدنی ها/ نان، خمیرهای کیک، مواد پر کننده کیک، چاشنی های کیک/ پنیر، پنیر محلی/ ماهی (دودی شده، نمکی شده)/ آبمیوه ها (تازه)/ میوه (خشک شده)/ کره/ خیارشور/ پوسته های کلوچه ، مواد پر کننده کلوچه/ سس سالاد، سالادها (تازه)/ سوسیس ها/ کوکتل های دریایی/ شربت ها

در آب بسته به دما و pH حلالیتش متفاوت است اما به طور کلی به مقدار کم حل می شود. در روغن سبزیجات، محلول ساکاروز، محلول کلرید سدیم، پروپیلن گلیکول و استیک اسید منجمد به مقادیر کم محلول است اما در اتانول و استیک اسید منجمد بیشتر حل می شود.

سوربات سدیم

E201

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ نوشیدنی ها/ نان، خمیرهای کیک، مواد پر کننده کیک، چاشنی های کیک/ پنیر، پنیر محلی/ ماهی (دودی شده، نمکی شده)/ آبمیوه ها (تازه)/ میوه (خشک شده)/ کره/ خیارشور/ پوسته های کلوچه ، مواد پر کننده کلوچه/ سس سالاد، سالادها (تازه)/ سوسیس ها/ کوکتل های دریایی/ شربت ها

58% در آب و 5/6 % در اتانول حل می شود

سوربات پتاسیم

E202

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ نوشیدنی ها/ نان، خمیرهای کیک، مواد پر کننده کیک، چاشنی های کیک/ پنیر، پنیر محلی/ ماهی (دودی شده، نمکی شده)/ آبمیوه ها (تازه)/ میوه (خشک شده)/ کره/ خیارشور/ پوسته های کلوچه ، مواد پر کننده کلوچه/ سس سالاد، سالادها (تازه)/ سوسیس ها/ کوکتل های دریایی/ شربت ها

حلالیت در حلال های مختلف متفاوت، در آب حلالیت متوسطی دارد و با افزایش دما هم حلالیتش بیشتر می شود؛ در پروپیلن گلیکول برعکس است و با افزایش دما حلالیت کاهش می یابد و در دمای پایینتر حلالیتش بیشتر است. در محلول با خلوص کمتر از اتانول حلالیتش بیش از متوسط دارد. اما در روغن سبزیجات خیلی کم حل می شود.

سوربات کلسیم

E203

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ نوشیدنی ها/ نان، خمیرهای کیک، مواد پر کننده کیک، چاشنی های کیک/ پنیر، پنیر محلی/ ماهی (دودی شده، نمکی شده)/ آبمیوه ها (تازه)/ میوه (خشک شده)/ کره/ خیارشور/ پوسته های کلوچه ، مواد پر کننده کلوچه/ سس سالاد، سالادها (تازه)/ سوسیس ها/ کوکتل های دریایی/ شربت ها

در آب به طور متوسط حل می شود اما در روغن سبزیجات، اتانول، محلول ساکاروز ، کلرید سدیم، پروپیلن گلیکول و استیک اسید منجمد به صورت جزیی حل می شود.

هپتیل پارابن

E209

آنتی میکروبیال

آنتی اکسیدان / عامل ضد میکروبی برای نوشیدنی های الکلی، نوشیدنی مالت تخمیر شده / نوشیدنی های غیر گازدار و نوشیدنی میوه

در محلول اتانول به سادگی حل می شود و در آب خیلی کم حل می شود.

بنزوییک اسید

E210

آنتی میکروبیال

نوشیدنی ها/ کره گیاهی/ محصولات نانوایی/ محصولات دریایی ماهی/ آب میوه، پالپ میوه/ مربا/ زرده تخم مرغ، همه تخم مرغ، تخم مرغ مایع/ سس مایونز/ خردل/ خیارشور، رب، سس گوجه فرنگی/ سوسیس

در آب حلالیت کمی دارد اما با افزایش دما حلالیتش بیشتر می شود.

بنزوآت سدیم

E211

آنتی میکروبیال

نوشیدنی ها/ کره گیاهی/ محصولات نانوایی/ محصولات دریایی ماهی/ آب میوه، پالپ میوه/ مربا/ زرده تخم مرغ، همه تخم مرغ، تخم مرغ مایع/ سس مایونز، خردل، خیارشور، رب، سس گوجه فرنگی/ سوسیس

حلالیتش در آب66% است و با افزایش دما بیشتر می شود. در محلول اتانول 33/1 % محلول است.

بنزوآت پتاسیم

E212

آنتی میکروبیال

نوشیدنی ها/ کره گیاهی/ محصولات نانوایی/ محصولات دریایی ماهی/ آب میوه، پالپ میوه/ مربا/ زرده تخم مرغ، همه تخم مرغ، تخم مرغ مایع/ سس مایونز، خردل، خیارشور، رب، سس گوجه فرنگی/ سوسیس

در آب 50 % حل می شود اما در محلول اتانول کم حل می شود.

بنزوآت کلسیم

E213

آنتی میکروبیال

نوشیدنی ها/ کره گیاهی/ محصولات نانوایی/ محصولات دریایی ماهی/ آب میوه، پالپ میوه/ مربا/ زرده تخم مرغ، همه تخم مرغ، تخم مرغ مایع/ سس مایونز، خردل، خیارشور، رب، سس گوجه فرنگی/ سوسیس

اتیل-4- هیدروکسی بنزوآت

E214

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی(کیک ها، کراکرها، شیرینی ها)/ نوشیدنی های غیر الکلی/ ماهی (سرکه ای شده، دودی شده، ژله ای شده)/ عصاره های طعم دار/ محصولات میوه ای/ ژلاتین، مرباها، ژله ها/ عصاره های مالت/ خیارشور ها/ سس سالاد/ شربت ها/ نوشیدنی های الکلی

در آب به صورت جزیی حل می شود وبا افزایش دما بیشتر هم می شود. در اتانول به صورت 70% محلول است. در روغن سبزیجات در دمای نرمال کم محلول است و در پروپیلن گلیکول 25% حل می شود.

نمک سدیم اتیل-4– هیدروکسی بنزوآت

E215

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی(کیک ها، کراکرها،شیرینی ها)/ نوشیدنی های غیر الکلی/ ماهی (سرکه ای شده، دودی شده، ژله ای شده)/ عصاره های طعم دار/ محصولات میوه ای/ ژلاتین، مرباها، ژله ها/ عصاره های مالت/ خیارشور ها/ سس سالاد/ شربت ها/ نوشیدنی های الکلی

پروپیل-4-هیدروکسی بنزوآت

E216

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی(کیک ها، کراکرها، شیرینی ها)/ نوشیدنی های غیر الکلی/ ماهی (سرکه ای شده، دودی شده، ژله ای شده)/ عصاره های طعم دار/ محصولات میوه ای/ ژلاتین، مرباها، ژله ها/ عصاره های مالت/ زیتون ها/ خیارشور ها/ سس سالاد/ شربت ها/ نوشیدنی های الکلی

حلالیتش در آب خیلی کم است و با افزایش دما اندکی تغییر در حلالیت مشاهده می شود. در اتانول با خلوص بالا 95% حل می شود؛ در روغن سبزیجات خیلی کم حل می شود اما به مراتب حلالیتش نسبت به آب بیشتر می باشد.

نمک سدیم پروپیل –4-هیدروکسی بنزوآت

E217

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی(کیک ها، کراکرها، شیرینی ها)/ نوشیدنی های غیر الکلی/ ماهی (سرکه ای شده، دودی شده، ژله ای شده)/ عصاره های طعم دار/ محصولات میوه ای/ ژلاتین، مرباها، ژله ها/ عصاره های مالت/ زیتون ها/ خیارشور ها/ سس سالاد/ شربت ها/ نوشیدنی های الکلی

این ماده (پارابن ها) به طور عمده در آب، اتانول، پروپیلن گلیکول حل می شود . البته آب داغ توصیه می شود.

متیل پارا-هیدروکسی بنزوآت

E218

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی(کیک ها، کراکرها، شیرینی ها)/ نوشیدنی های غیر الکلی/ ماهی (سرکه ای شده، دودی شده، ژله ای شده)/ عصاره های طعم دار/ محصولات میوه ای/ ژلاتین، مرباها، ژله ها/ عصاره های مالت/ زیتون ها/ خیارشور ها/ سس سالاد/ شربت ها/ نوشیدنی های الکلی

حلالیتش در آب 25 درجه سانتیگراد 25/0 %، در روغن زیتون 9/2 % ، در اتانول 52% و در پروپیلن گلیکول 22% است.

نمک سدیم متیل-4-هیدروکسی بنزوآت

E219

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی(کیک ها، کراکرها، شیرینی ها)/ نوشیدنی های غیر الکلی/ ماهی (سرکه ای شده، دودی شده، ژله ای شده)/ عصاره های طعم دار/ محصولات میوه ای/ ژلاتین، مرباها، ژله ها/ عصاره های مالت/ زیتون ها/ خیارشور ها/ سس سالاد/ شربت ها/ نوشیدنی های الکلی

دی اکسید سولفور

E220

آنتی میکروبیال

عامل سفید کننده / ضد میکروبی / نگهدارنده / بهبودکننده خمیر / تثبیت کننده ویتامین C. برای استفاده در گوشت ها، منابع ویتامین B1، میوه و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه مناسب نیست.

در آب 11% و در محلول اتانول 25% حل می شود.

سولفیت سدیم

E221

آنتی میکروبیال

نگهدارنده / آنتی اکسیدان/ عامل سفید کننده. برای نگهداری از انواع گوشت ها، منابع ویتامین B1 ، میوه ها و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه مناسب نیست.

در آب با دمای 80 درجه سانتیگراد 3/28 % حل می شود.

بی سولفیت سدیم

E222

آنتی میکروبیال

برای نگهداری از انواع گوشت ها، منابع ویتامین B1 ، میوه ها و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه مناسب نیست.

در آب به شدت محلول است.

سدیم متا بی سولفیت

E223

آنتی میکروبیال

نگهدارنده / آنتی اکسیدان / طعم دهنده در گیلاس و میگو/ عامل سفید کننده. برای نگهداری از انواع گوشت ها، منابع ویتامین B1 ، میوه ها و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه مناسب نیست.

حلالیت خوبی در آب دارد و با افزایش دما حلالیتش بیشتر هم می شود.

متا بی سولفیت پتاسیم

E224

آنتی میکروبیال

آنتی اکسیدان/ استریلیزه کننده/ تهیه آب میوه و نوشیدنی های الکلی بکارمی رود. برای استفاده در گوشت ها، منابع ویتامین B1، میوه و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه نیست.

در آب 25% حل می شود و در دماهای بالاتر آب  و همچنین در محلول اتانول به صورت جزیی حل می شود.

سولفیت کلسیم

E226

آنتی میکروبیال

عامل سفید کننده / ضد میکروبی / نگهدارنده / بهبودکننده خمیر / تثبیت کننده ویتامین C. برای استفاده در گوشت ها، منابع ویتامین B1، میوه و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه نیست.

در آب به صورت جزیی حل می شود و با افزایش دما حلالیت کاهش می یابد.

بی سولفیت کلسیم

E227

آنتی میکروبیال

عامل سفید کننده / ضد میکروبی / نگهدارنده / بهبودکننده خمیر / تثبیت کننده ویتامین C. برای استفاده در گوشت ها، منابع ویتامین B1، میوه و سبزیجات خام یا سیب زمینی تازه مناسب نیست.

در آب، محلول ساکاروز، محلول کلرید سدیم و محلول اتانول محلول است.

بی فنیل

E230

آنتی میکروبیال

مرکبات بسته بندی شده

در آب و محلول ساکاروز نامحلول است اما در روغن سبزیجات، محلول اتانول و پروپیلن گلیکول محلول است.

2-هیدروکسی بی فنیل

E231

آنتی میکروبیال

مرکبات (برای از بین بردن قارچ های در سطح مرکبات اعمال می شود.)

اورتو-فنیل فنات سدیم

E232

آنتی میکروبیال

میوه

در آب خیلی عالی حل می شود؛ و در پروپیلن گلیکول 28% حل می شود.

تیا بندازول

E233

آنتی میکروبیال

مرکبات، میوه موز

نایسین

E234

آنتی میکروبیال

پنیر پاستوریزه و پنیر غیر بسته بندی/ سبزیجات و میوه های کنسرو شده

در آب با pH های متفاوت حلالیت فرق می کند و با افزایش pH، حلالیت کاهش می یابد و در pH هم نامحلول است.

ناتامایسین

E235

آنتی میکروبیال

پنیر

تقریبا در آب غیر قابل حل است اما در اتانول به صورت جزیی محلول است.

فرمیک اسید

E236

آنتی میکروبیال

عامل طعم دهنده و نگهدارنده محسوب می شود.

در آب و محلول اتانول حل می شود.

هگزا متیلن تترا آمین

E239

آنتی میکروبیال

در تهیه پنیر پرولون و ماهی ترشی شده

دی متیل کربنات

E242

آنتی میکروبیال

نوشیدنی های الکلی

محلول در آب است.

نیتریت پتاسیم

E249

آنتی میکروبیال

نگهداری از گوشت خرد شده / محصولات گوشتی / محصولات ماهی

در آب و الکل در هر دمایی به طور عالی حل می شود.

نیتریت سدیم

E250

آنتی میکروبیال

گوشت خرد شده/ همه فرآورده های گوشتی/ محصولات ماهی

خیلی خوب در آب حل می شود و در اتانول هم کمی حل می شود.

نیترات سدیم

E251

آنتی میکروبیال

عامل ضد میکروب، نگهدارنده/ منبع نیتریت، ثابت کننده رنگ در گوشت خالص، ماهی، مرغ

در آب به شدت محلول است و در اتانول هم به خوبی با هر درجه خلوصی از اتانول حل می شود.

نیترات پتاسیم

E252

آنتی میکروبیال

قبلا به عنوان نگهدارنده محصولات پخته شده استفاده می شد اما در حال حاضر نیتریت جایگزین آن شده است.

در آب با دمای 20 درجه سانتیگراد 33% حل می شود اما در آب در حال جوشیدن 200% حل می شود، اما در اتانول 13/0 % حل می شود.

استیک اسید منجمد

E260

معمولی

نان/ محصولات پنیر/ نگهداری گوشت و ماهی

در آب و اتانول محلول است.

استات پتاسیم

E261

آنتی میکروبیال

محصولات گوشتی/ غذاهای آماده

در آب با افزایش دما حلالیت بالا می رود اما در محلول اتانول کاملا حل می شود.

استات سدیم

E262

آنتی میکروبیال

مرباها، ژله ها

در محلول اتانول حل می شود. در آب هم حل می شود و با افزایش دما این حلالی هم بیشتر می شود.

دی استات سدیم

E262

آنتی میکروبیال

نان / گوشت، ماهی، مرغ و محصولات جانبی آن

در آب خیلی محلو است و در محلولاتانول هم حل می شود.

استات کلسیم

E263

آنتی میکروبیال

انواع نوشیدنی، ماءالشعیر

در آب با دمای 20 درجه سلسیوس محلول است.

اسید لاکتیک

E270

آنتی میکروبیال

محصولات نانوایی، مجصولات لبنی / دسرهای منجمد / نوشیدنی، مربا و ژله

در آب به صورت جزیی حل می شود، اما در اتانول محلول است.

پروپیونیک اسید

E280

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ محصولات پنیری

پروپیونات سدیم

E281

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ محصولات پنیری

پروپیونات کلسیم

E282

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/محصولات پنیری

پروپیونات پتاسیم

E283

آنتی میکروبیال

محصولات پخته شده/ محصولات پنیری

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.