زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
از چه موادی به عنوان ضد خوردگی در صنعت استفاده می کنند و مواد شیمیایی ضد خوردگی کدام ها هستند؟  ضد خوردگی ها مواد شیمیایی هستند که با سطح فلزات واکنش می دهند یا در اطراف (محیط ) سطح قرار می گیرند تا سطح فلز را تا حدودی در برابر عواملی که باعث  خوردگی  فلزات

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

از چه موادی به عنوان ضد خوردگی در صنعت استفاده می کنند و مواد شیمیایی ضد خوردگی کدام ها هستند؟ 

ضد خوردگی ها مواد شیمیایی هستند که با سطح فلزات واکنش می دهند یا در اطراف (محیط ) سطح قرار می گیرند تا سطح فلز را تا حدودی در برابر عواملی که باعث  خوردگی  فلزات می شود ،محافظت کند.ضد خوردگی ها اغلب با جذب خودشان برروی  سطح فلزات وبا تشکیل فیلم از سطح فلزات محافظت می کند.

مواد شیمیایی ضد خوردگی فرآیند خوردگی را با افزایش  رفتار پلاریزاسیون آندی و کاتدی ،کاهش انتقال یا دیفیوژن یون ها روی سطح فلزات  و افزایش مقاومت الکتریکی برروی سطح فلزات کاهش می دهند.

سیستم های مورد استفاده صنعت شامل فلزاتی نظیر آهن ،روی ،آلومینیوم ، استیل ،مس و.. می باشد این فلزات ممکن است در سیستم های گوناگونی ازجمله بویلر،سیستم خنک کننده موتور و..  به کار روند ،همچنین  با اسید هایی نظیر اسید کلریدریک ،اسید سولفوریک ، اسید فسفریک …  ویا با آب هایی که املاح و نمک زیادی دارند در تماس باشند که همه این موارد باعث خوردگی این فلزات می شود. در این میان ترکیبات شیمیایی وجود دارد که از شدت خوردگی کم می کنند. هرکدام از این ترکیبات با درصد های مشخصی برای فلزات مشخصی به کار می روند .از جمله این ترکیبات می توان به  تری پلی فسفات ها ،نیتریت سدیم و مرکاپتوبنزو تری ازول ، بوراکس  و …اشاره کرد.

جدول زیر برخی از سیستم هایی که در معرض خورده شدن قرار می گیرند و ترکیبات ضد خوردگی که برای کاهش میزان خوردگی این سیستم ها استفاده می شود اشاره می کند.

این سیستم های خوردگی عبارتند از:

Concentration

Metal

Inhibitor

System

Acids

0.5 %

1%

0.5%+0.5%

Fe  (آهن)

اتیل انیلین

مرکاپتوبنزوتری آزول

پیریدین+فنیل هیدرازین

HCl

0.5 %

فنیل آکریدین

H2SO4 اسید سولفوریک 

ppm 200

سدیم یدید

اسید فسفریک (H3PO4)

1%

0.5%

0.5%

تیواوره

تری اکسید ارسنیک

سدیم آرصنایعت

سایر اسید

Water

10 ppm

5-10 ppm

10 ppm

10-20 ppm

استیل ،آهن

اهن ،روی ،مس ،آلومینیوم آهن ،روی ،مس

بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

سدیم تری پلی فسفات

کلسیم هیدروکسید

سیلیکات سدیم

آب شرب

10 ppm

0.1%

0.05%

1%

10-20 ppm

آهن استیل ،

Fe ،روی ،مس

آهن

بی کربنات سدیم

کرومات سدیم

نیتریت سدیم

دی هیدروژن فسفات سدیم

مورفولین

خنک کننده

10ppm

10 ppm

متغیر

خنثی کننده

Fe ،روی،مس

سدیم دی هیدروژن فسفات

تری پلی فسفات

مورفولین

آمونیاک

بویلر

  1. -1%

0.1-1%

1%

آهن ،سرب،مس،روی

آهن

….

کرومات سدیم

نیتریت سدیم

بوراکس پنتا

خنک کننده موتور

1%+0.1%

همه فلزات

بوراکس +مرکاپتوبنزوتری آزول

Clycol/water

10ppm

0.5%

PH وابسته به

10 ppm+0.5%

روی

آهن

سیلیکات سدیم

نیتریت سدیم

بیکربنات کلسیم

سدیم دی هیدروژن فسفات + نیتریت سدیم

آب دریا (seawater)

مواد شیمیایی ضد خوردگی را به انواع متفاوتی تقسیم می کنند .بعضی، آنها را براساس پایه شیمیایی به ضد خوردگی های آلی و ضد خوردگی های معدنی ،آنونیونیک آلی ،و کاتیونیک آلی تقسیم می شوند.

 مواد شیمیایی ضد خوردگی معدنی:

معمولا نمک های کریستالی مانند سدیم کرومات ،فسفات ها (تری سدیم فسفات)یا مولیبدات ،  تنها آنیون های این ترکیبات هستند که خوردگی فلزات را کاهش می دهند .زمانیکه از فلز  روی به جای سدیم استفاده می شود ،کاتیون روی می تواند اثرات مثبت و سودمندی داشته باشد.

ضد خوردگی های انیونیک آلی :

سدیم سولفونات ،فسفونات ها، یا مرکاپتوبنزوتری ازول (MBT) به طور کلی برای محلول های خنک کننده و محلول های ضد یخ استفاده می شود.

ضد خوردگی های کاتیونی آلی:

این مواد یا به فرم مایع یا به شکل جامد فوم مانند هستند .بخش فعال آنها به طور کلی ترکیبات آلیفاتیک و آروماتیک با گروه های آمین با بار مثبت است.

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.