زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
مقدار کود مورد نیاز در هر هکتار یا در یک زمین بستگی به مقدار مواد مغذی مورد نیاز و نوع و گرید کود در دسترس دارد . معمولا کودهای معدنی به صورت کیسه های 25 یا 50 کیلویی به مشتریان عرضه می شود. بنابراین کشاورز باید از  مقدار مواد مغذی  و درصد عناصرموجود را در

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

مقدار کود مورد نیاز در هر هکتار یا در یک زمین بستگی به مقدار مواد مغذی مورد نیاز و نوع و گرید کود در دسترس دارد . معمولا کودهای معدنی به صورت کیسه های 25 یا 50 کیلویی به مشتریان عرضه می شود. بنابراین کشاورز باید از  مقدار مواد مغذی  و درصد عناصرموجود را در هر کیسه کود اگاهی داشته باشد. ساده ترین راه برای محاسبه مقدار مواد و عناصر موجود دریک کیسه 50 کیلویی تقسیم عدد چاپ شده به عدد 2 می باشد.

برای مثال :چند کیسه کود سولفات امونیوم (AS) (با 21 % نیتروژن ،و 24 % گوگرد) برای تامین 60 kg/ha مورد نیاز می باشد؟

21 تقسیم بر 2 می شود عدد 10.5 بنابراین تقریبا 6 کیسه 50 کیلویی سولفات آمونیوم برای تامین این مقدار نیتروژن( یک مقدار بیشتر ) مورد نیاز می باشد. علاوه براین ،با  این 6 کیسه سولفات امونیوم 72 kg/ha سولفور نیز تامین می شود.

در زمینی به مساحت 500 متر مربع مقدار کود مورد نیاز یک بیستم آن)وزن کود محاسبه شده)  برای یک هکتار می باشد.

یک هکتار معادل 10/000  متر مربع تقسیم بر 500 متر مربع = 20

برای یک زمین با مساحت 500 متر مربع ، 300/20=15 Kg)   ( سولفات آمونیوم برای تامین 60 kg /ha نیتروژن نیاز است.

هرگاه مقدار عناصراصلی(NPK ( برای زمین به صورت 60 60 60  باشد ،بهترین گزینه برای کشاورز خرید کود با ترکیب چند ریز مغذی  با گرید 15-15-15  می باشد. یک کیسه 50  کیلوگرمی حاوی عناصر اصلی نیتروژن ،فسفر،پتاسیم  با نسبت های  7.5-7.5-7.5 می باشد. 60 تقسیم بر 7.5 می شود عدد 8 بنابراین هشت کیسه 50 کیلوگرمی با نسبت   15-15-15 برای تامین60 kg/ha N (نیتروژن (،60 kg/ha P2O و60 kg/ha K2O نیاز می باشد.

وقتی نیاز  عناصر اصلی (N، P، K ) خاک برای یک هکتارزمین به صورت 60-30-30 باشد،با هشت کیسه 50  کیلوگرمی کود با گرید 15-15-15 دو برابر مقدار نیاز فسفات ،پتاسیم را تامین می شود. در این مورد باید چهار کیسه مونو امونیوم فسفات در یک هکتار استفاده شود در این صورت نصف مقدار نیتروژن و و تمام مقدار فسفات وپتاسیم موردنیاز تامین می شود،30 kg/ha N باقی مانده باید به صورت کود نیتروژنی  به خاک اضافه شود.

اگر نیاز خاک برای این سه عمصر به صورت 60 کیلوگرم نیتروژن ،30 کیلوگرم فسفات و 50 کیلوگرم پتاس باشد در این صورت هیچ کودی با نسبت 2:1:1.7  موجود نیست (یا به صورت 1:1:1.7  به همراه مقدار اضافی نیتروژن ).در این شرایط کشاورز سه گزینه پیش رو دارد:

  1. او باید تلاش کند و کودهای موجود را با هم ترکیب کند (برای مثال کودهای با چند زیر مغذی را با کودهای حاوی نیتروژن  ترکیب کند) .
  2. او باید کود را برای  پوشش کامل چرخه محصول استفاده کند ،نیتروژن  را هر ساله دقیقا به اندازه مقدار توصیه شده  و فسفات و پتاسیم را بسته به محصول خاص به کارببرد.به هر حال P2O5 و K2O میبایستی در مقداری اعمال شود که در نهایت مقدار کل توصیه شده برای تمام محصولات در چرخش محصول داده می شود
  3. کشاورز می تواند کودهای اولیه و اصلی را  به صورت اسپری استفاده کند یا  این کودها را برای تولید کود های ترکیبی براساس مقدارمورد نیازبا هم مخلوط کند.

مقدار توصیه شده60-30-50رامی توان با مخلوط کردن آمونیوم سولفات  (با 21%N) ،یا اوره (45%N) یا تریپل سوپر فسفات (46%P2O5) یا دی آمونیوم فسفات (18%N و46%P2O5) و پتاس (60%K2O5)

برای بدست آوردن مقدار دقیق مخلوط مربوطه براساس مواد مورد نیاز کود مورد نیاز است:

مخلوط اوره ،تریپل سوپرفسفات و پتاس به محض مخلوط شدن باید در زمین پخش شود و مورد استفاده قرار گیرد.

زمانیکه آمونیوم سولفات به جای اوره اضافه شود ، مقدار کود سولفات امونیوم  موردنیاز 286 kg/ha خواهد بود:

علاوه بر60 kg N، 30 kg P2O5  و50 kg K2O این کود 69 kg S(سولفور) دارد.

اگر دی آمونیوم فسفات به جای تریپل سوپر فسفات استفاده شود مقدار دی امونیوم فسفات مورد نیاز برای مقدار فسفات توصیه شده 65 kg /ha  خواهد بود :

این کود ترکیبی حدودا 12 kg/ha N  را تامین می کند ،48 kg/ha  N  باقی مانده با اضافه کردن  کود های نیتروژنی به مخلوط  تامین می شود.

با این حال همه کود ها را نمی توان با هم مخلوط کرد ، کودهایی که با هم مخلوط می شوند باید از نظر شیمیایی و فیزیکی با هم سازگاری  داشته باشند .

کودها باید از نظر شیمیایی با هم سازگار باشند تا از هدر رفتن گاز آمونیاک جلوگیری شود. کودهای فسفات داری که در آب حل می شوند(مانند  امونیوم فسفات و نیترو –فسفات ها) نباید با کودهایی که کلسیم دارند (مانند  کلسیم نیترات ) مخلوط شوند ،زیرا  کلسیم،فسفات محلول در آب را  به فرم نامحلول تبدیل می کند .همچنین باید از مخلوط کردن اوره با سوپر فسفات ها یا امونیوم فسفات با سوپر فسفات ها اجتناب کنید.

برای جلوگیری از افزایش هیدروسکوپی (رطوبت پذیری  یا نم گیری) کودها،به عنوان یک قانون کلی کودی که از مخلوط کردن کودهای دیگر به دست می اید همیشه بخ محض مخلوط شدن و تهیه به سرعت استفاده شود .

کودهایی که با هم مخلوط می شوند باید از لحاظ خواص فیزیکی  از جمله اندازه و سایز ، همچنین تا حد ممکن دانسیته برای جلوگیری از جداشدن درزمان جابجایی، نگهداری و پخش شدن با هم سازگاری داشته باشند.این قضیه زمانی مهم است که  برای پخش کود در زمین از تجهیزات گریز از مرکز استفاده می شود. به هر حال جداسازی درات کود زمانیکه با دست عمل پخش شدن کود انجام می شود ممکن است اتفاق بیافتد.

بعد از محاسبه مقدار کود مورد نیاز ، باید بدانیم چگونه و  کودها باید استفاده کنیم

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.