زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
ماندگاری مواد غذایی یکی از نکات مهمی است که باید به آن توحه نمود. محصولاتی با ماندگاری پایین دچار فساد و خرابی می شوند و می توانند بیماری های گوناگونی را منجر شوند. اما راه های افزایش ماندگاری مواد غذایی چگونه است ؟ انواع مواد شیمیایی مورد استفاده برای این منظور کدامند ؟ نحوه و

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

ماندگاری مواد غذایی یکی از نکات مهمی است که باید به آن توحه نمود. محصولاتی با ماندگاری پایین دچار فساد و خرابی می شوند و می توانند بیماری های گوناگونی را منجر شوند. اما راه های افزایش ماندگاری مواد غذایی چگونه است ؟ انواع مواد شیمیایی مورد استفاده برای این منظور کدامند ؟ نحوه و دستورالعمل صحیح استفاده از هر کدام از آنها به چه صورت است ؟ در این مقاله قصد داریم به این سوالات پاسخ دهیم.

در زیر بررسی مواد متداولی که در صنایع غذایی به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی استفاده می شوند خواهیم پرداخت:

ترکیبات مورد استفاده به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی:

استیک اسید خشک : Acetic acid , glacial  نگهدارنده ای معمولی با فرمول مولکولی C2H4O2 بوده و جزء نگهدارنده های معمولی بی ضرر محسوب می شود. این ماده با بازها در تضاد است.

بنزوییک اسید : Benzoic acid نگهدارنده ای ضد میکروبی و ضد باکتری با فرمول مولکولی C7H6O2 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با چربی ها، نمک های فریک و سورفکتانت های آنیونی در تضاد است.

بی فنیل : Biphenyl نگهدارنده ای ضد قارچ با فرمول مولکولی C6H5C6H5 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

استات کلسیم :

Calcium acetate نگهدارنده ای ضد کپک قارچی و تثبیت کننده با فرمول مولکولی C4H6CaO4 است و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با بازها در تضاد است.

بنزوآت کلسیم : Calcium benzoate نگهدارنده ای ضد باکتری و ضد مخمر با فرمول C14H10O4.3H2O است و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با چربی ها، نمک های فریک و سورفکتانت های آنیونی در تضاد است.

بی سولفیت کلسیم : Calcium bisulphite نگهدارنده ای ضد میکروبی ، آنتی اکسیدان و سفید کننده با فرمول Ca(HSO3)2 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است.

پروپیونات کلسیم : Calcium propionate نگهدارنده ای ضد میکروبی؛ ضد لخته شدن عامل طعم دهنده؛ مهارکننده کپک با فرمول (C2H5COO)2Ca بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با کلرید کلسیم در تضاد است.

سوربات کلسیم :

Calcium sorbate نگهدارنده ای با فرمول مولکولی  (CH3CH=CHCH=CHCOO)2Ca ضد میکروب شامل: قارچ ها (طیف گسترده ای از قارچ ها)؛ باکتریها (باکتری های به شدت هوازی). باکتری اسید لاکتیک ، طعم دهنده ها و اسیدولانت ها را شامل نمی شود؛ و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود و ماندگاری مواد غذایی ار افزایش می دهد. این ماده با سورفکتانت های غیر یونی در تضاد است.

سولفیت کلسیم : Calcium sulphite ترکیبی از نگهدارنده های ضد میکروبی، آنتی اکسیدان ها و سفید کننده  با فرمول مولکولی H2O) ½)CaO3S بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است.

دی متیل کربنات :

Dimethyl dicarbonate نگهدارنده عامل ضد عفونی کننده سرد با فرمول C4H6O5 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با سطوح بالایی از مخمرهای فاسد( بیش از 500 سلول در هر میلی لیتر) در تضاد است.

اتیل-4- هیدروکسی بنزوآت : Ethyl-4-hydroxybenzoate نگهدارنده ای ضد میکروب به طور ویژه عامل موثر روی باکتری ها و قارچ ها در pH طبیعی با فرمول مولکولی HOC6H4CO2C2H5 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

نمک سدیم اتیل-4- هیدروکسی بنزوآت :

Ethyl-4-hydroxybenzoate, sodium salt نگهدارنده ای ضد میکروب به طور ویژه عامل موثر روی باکتری ها و قارچ ها در pH طبیعی با فرمول مولکولی NaOC6H4CO2C2H5 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

اسید فرمیک : Formic acid نگهدارنده غذای دامی و طعم دهنده در غذاها ( در برخی نوشیدنی ها، شیرینی ها، محصولات نانوایی. بستنی) با فرمول مولکولی CH2O2 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با بازها در تضاد است.

هپتیل پارابن : Heptyl paraben نگهدارنده ای  با فرمول مولکولی C14H20O3 است که به خصوص در برابر باکتری ها و قارچ ها در حدود pH خنثی موثر بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

هگزا متیلن تترا آمین :

Hexamethylenetetramine نگهدارنده ای ضد میکروب با فرمول مولکولی (CH2)6N4 که در تهیه پنیر پرولون و ماهی ترشی شده استفاده شده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده در pH بالا با آزاد کردن فرمالدهید در محلول مشکل ایجاد می کند.

2-هیدروکسی بی فنیل : 2-Hydroxybiphenyl نگهدارنده ای ضد قارچ با فرمول مولکولی C12H10O بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

لاکتیک اسید : Lactic acid نگهدارنده ای که اغلب در محصولات شیری مانند شیر، ماست، کفیر، پنیر و پنیرهای محلی با فرمول مولکولی C3H6O3 یافت می شود. جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب شده و این ماده با بازها در تضاد است.

متیل پارا-هیدروکسی بنزوآت :

Methyl para-hydroxybenzoate نگهدارنده ای ضد میکروب، طعم دهنده برای محصولات پخته شده، رنگ های غذا، شیر، نوشیدنی های الکلی؛ و نگهدارنده ای ضد میکروب برای غذاهای بسته بندی شده با فرمول مولکولی C6H4(OH)CO2CH3 است. این ماده با پلی ساکارید ها، امولسیفایرها، چربی ها و پروتئین ها در تضاد است.

نمک سدیم متیل-4-هیدروکسی بنزوآت :

Methyl-4-hydroxybenzoate, sodium salt نگهدارنده ای  با فرمول مولکولی NaOC6H4CO2CH3 است که به خصوص در برابر باکتری ها و قارچ ها در حدود pH خنثی موثر بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود و مادنگاری مواد غذایی را افزایش می دهد.

ناتامایسین : Natamycin نگهدارنده ای ضد میکروب و ضد قارچ از گروه ماکرولید پلی ان مخصوص محصولات پنیر و سوسیس خشک با فرمول مولکولی C33H47NO13 بوده که در محصولاتی مانند پنیر، خمیر ترش، ماست و مخلوط سالاد بسته بندی استفاده می شود. این ماده باید سرد مصرف شود زیرا در دماهای بالای 50 درجه سانتیگراد مشکل ایجاد می شود.

نایسین : Nisin نگهدارنده ای موثر علیه باکتری های گرم-مثبت، باکتری های لاکتیک اسید، استرپتوکوک، باسیلوس، کلستریدیوم با فرمول مولکولی C143H230N42O37S7 بوده که جزیی از نگهدارنده های آنتی باکتریال محسوب می شود. این ماده در pH های بالا و همچنین در بار میکروبی بالا، و در حضور پانکراتین، آلفا کیمو تریپسین، پنی سیلیناز و نیاسیناز اختلال ایجاد می کند.

استات پتاسیم :

Potassium acetate نگهدارنده ای با فرمول مولکولی C2H3KO2 است که می تواند در محصولات گوشت فرآوری شده و غذاهای آماده به عنوان جایگزین کوچک سدیم برای استات سدیم و کلرید سدیم استفاده شود. جزیی از نگهدارنده های آنتی باکتریال محسوب می شود. این ماده با بازها در تضاد است.

بنزوآت پتاسیم : Potassium benzoate نگهدارنده ضد میکروب برای کره گیاهی ، کره و نوشیدنی های الکلی با فرمول مولکولی C6H5COOH بوده و جزیی از نگهدارنده های آنتی باکتریال محسوب می شود. این ماده با چربی ها، نمک های فریک و سورفکتانت های آنیونی در تضاد است.

متا بی سولفیت پتاسیم :

Potassium metabisulphite نگهدارنده، آنتی اکسیدان و سفیدکننده ای با فرمول K2S2O5 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است.

نیترات پتاسیم : Potassium nitrate نگهدارنده ای با فرمول مولکولی KNO3 بوده که جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

نیتریت پتاسیم :

Potassium nitrite نگهدارنده ای ضد میکروب، بهبود دهنده طعم و ثابت کن رنگ غذا با فرمول مولکولی KNO2 بوده که از نگهدارنده های آنتی باکتریال محسوب می شود.

پروپیونات پتاسیم : Potassium propionate نگهدارنده ای ضد میکروب، عامل جلوگیری از کپک و طعم دهنده با فرمول مولکولی KC2H5COO بوده که جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب شده و این ماده با کلرید کلسیم در تضاد است.

سوربات پتاسیم : Potassium sorbate نگهدارنده ای ضد قارچ (طیف گسترده ای از قارچ ها) و ضد باکتری (بیشتر باکتری های هوازی) با فرمول مولکولی CH3CH=CHCH=CHCOOH بوده که  جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب شده و این ماده با سورفکتانت های غیر یونی در تضاد است.

پروپیونیک اسید :

Propionic acid نگهدارنده ای ضد میکروب، عامل جلوگیری از کپک و طعم دهنده با فرمول مولکولی C2H5COOH بوده که جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب شده و این ماده با کلرید کلسیم در تضاد است.

پروپیل-4-هیدروکسی بنزوآت : Propyl-4-hydroxybenzoate نگهدارنده ای  با فرمول مولکولیHOC6H4CO2C3H7 است که به خصوص در برابر باکتری ها و قارچ ها در حدود pH خنثی موثر بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود و ماندگاری مواد غذایی را افزایش می دهد.

نمک سدیم پروپیل -4-هیدروکسی بنزوآت : Propyl-4-hydroxybenzoate, sodium salt نگهدارنده ای  با فرمول مولکولیNaOC6H4CO2C3H7 است که به خصوص در برابر باکتری ها و قارچ ها در حدود pH خنثی موثر بوده که البته pH بهینه در حدود بین  8-3 است؛ و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

استات سدیم : Sodium acetate نگهدارنده‌ی طعم در محصولات میان وعده با طعم نمکی و سرکه ای با فرمول مولکولی C2H3NaO2.nH2O (n=0 or 3) بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

بنزوآت سدیم :

Sodium benzoate نگهدارنده ای ضد میکروب  و حذف کننده میکروب از غذاهای بسته بندی با فرمول مولکولی C6H5COONa بوده که جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود و ماندگاری مواد غذایی را افزایش می دهد. این ماده با چربی ها، نمک های فریک و سورفکتانت های آنیونی در تضاد است.

بی سولفیت سدیم : Sodium bisulphite نگهدارنده ای با فرمول مولکولی NHSO3 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است.

دی استات سدیم : Sodium diacetate نگهدارنده ای ضد قارچ و ضد کپک با فرمول مولکولی C4H7NaO4 .XH2 بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با بازها در تضاد است.

متا بی سولفیت سدیم : Sodium metabisulphite نگهدارنده ای ضد میکروب با فرمول مولکولی Na2S2O5 و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است.

نیترات سدیم :

Sodium nitrate نگهدارنده ی ضد میکروب مورد استفاده در انواع گوشت ها و ماهی ها به عنوان عامل آنتی بوتولینیوم و همچنین به عنوان ثابت کننده رنگ و بهبود دهنده طعم با فرمول مولکولی NaNO3 بوده که جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

نیتریت سدیم : Sodium nitrite نگهدارنده ی ضد میکروب مورد استفاده در انواع گوشت ها و ماهی ها به عنوان عامل آنتی بوتولینیوم و همچنین به عنوان ثابت کننده رنگ و بهبود دهنده طعم با فرمول مولکولی NaNO2 بوده که جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

اورتو-فنیل فنات سدیم : Sodium o-phenylphenate نگهدارنده ضد میکروب و مانع از تشکیل کپک با فرمول مولکولی C6H4(C6H5)ONa.4H2O که مانع رشد کپک روی سطح سیب می شود. جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود.

پروپیونات سدیم : Sodium propionate نگهدارنده ای ضد میکروبی؛ ضد لخته شدن عامل طعم دهنده؛ مهارکننده کپک با فرمول C2H5COONa بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با کلرید کلسیم در تضاد است.

سوربات سدیم :

Sodium sorbate نگهدارنده ای با فرمول مولکولی CH3CH=CHCH=CHCOONa نگهدارنده ای ضد میکروب شامل: قارچ ها (طیف گسترده ای از قارچ ها)؛ باکتریها (باکتری های به شدت هوازی). باکتری اسید لاکتیک ، طعم دهنده ها و اسیدولانت ها را شامل نمی شود؛ و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با سورفکتانت های غیر یونی در تضاد است.

سولفیت سدیم : Sodium sulphite نگهدارنده ای ضد میکروب با فرمول مولکولی Na2SO3 و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است و ماندگاری مواد غذایی را افزایش می دهد.

سوربیک اسید :

Sorbic acid نگهدارنده ای ضد میکروب شامل: قارچ ها (طیف گسترده ای از قارچ ها)؛ باکتریها (باکتری های به شدت هوازی) با فرمول مولکولی CH3-CH=CHCH=CH-COOH بوده و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده با سورفکتانت های غیر یونی در تضاد است.

دی اکسید سولفور : Sulphur dioxide نگهدارنده ای ضد میکروب با فرمول مولکولی SO2 و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود. این ماده به دلیل وجود دی اکسید سولفور که بسیار واکنش پذیراست و به بسیاری از مواد غذایی که شامل اکسیژن، آلدهیدها، برخی از کتون ها، قندها، کربونیل ها، تیامین، نوکلئوتیدها، رنگ ها و آنتوسیانین ها باشند، متصل می شود. در نتیجه با این مواد در تضاد است.

تیا بندازول : Thiabendazole نگهدارنده ای با فرمول مولکولی C10H7N3S است که از بین برنده قارچ بوده و و جزء نگهدارنده های آنتی میکروبیال محسوب می شود و ماندگاری مواد غذایی را افزایش می دهد.

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.