زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
تصفیه آب کیفیت آب های موردنیاز برای مصارف خاص به ندرت با اختصاصات آب های طبیعی مطابقت می کند. آب آشامیدنی آبی است زلال، خنک، بی رنگ، بی بو و بدون مزه خاص و عاری از عوامل بیماری زا و سمی. چنین آبی در طبیعت نادر است و اگر چشمه هایی وجود داشته باشد که

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

تصفیه آب

کیفیت آب های موردنیاز برای مصارف خاص به ندرت با اختصاصات آب های طبیعی مطابقت می کند. آب آشامیدنی آبی است زلال، خنک، بی رنگ، بی بو و بدون مزه خاص و عاری از عوامل بیماری زا و سمی. چنین آبی در طبیعت نادر است و اگر چشمه هایی وجود داشته باشد که آب آنها پاک و خالص باشد کفاف شرب مردم را نمی کند و ضمنا انسان هم به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث آلودگی آب های طبیعی می شود. آب مصرفی هر صنعت نیز باید دارای مشخصات خاص باشد تا به دستگاه ها زیان وارد نشده و محصولات تولیدی کیفیت مرغوبی داشته باشند. از این رو آب های خام را در اثر یک رشته اعمال تصفیه می کنند تا آبی با کیفیت مورد نظر بدست آید.
آب های سطحی تصفیه بیشتری از آب های زیرزمینی لازم دارند. به طورکلی آب های زیرزمینی برای حفظ سلامتی جامعه حداقل باید ضدعفونی شوند ولی برخی از آنها به تصفیه بیشتری نیاز دارند تا سختی آنها کاهش یافته یا آهن و سایر ترکیبات که باعث ایجاد لکه، رنگ، مزه و بو می شوند از آب خارج گردند. آب های سطحی را هرگز نباید بدون تصفیه کامل برای شرب مصرف کرد. آب های سطحی علاوه بر ارگانیسم های بیماری زا حاوی کدورت، موجودات آبزی، مانند آلگ ها و فاضلاب های منازل هستند که با روش صحیح و مناسب تصفیه از آنها باید خارج شوند.
آب های سطحی یا زیرزمینی اغلب حاوی ناخالصی هایی بوده یا مشخصات نامطلوب دارند. فرایندهای اصلی تصفیه آب مانند انعقاد، تجمع ذرات، تهنشینی، صاف کردن و گندزدایی در تصفیه خانه انجام می گیرد. روش هایی به نام تصفیه مقدماتی، برای کاهش ناخالصی ها و یا تغییر مشخصات نامطلوب آب قبل از رسیدن به تصفیه خانه وجود دارد که بدین وسیله از فشار بر مراحل اصلی تصفیه آب کاسته می شود. تصفیه مقدماتی، فرایند های فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی هستند که قبل از مراحل اصلی تصفیه آب صورت می گیرد و شامل آشغالگیری، تصفیه شیمیایی مقدماتی، ته نشینی مقدماتی و استفاده از صافی های مشبک سوراخ ریز است.

روش های تصفیه آب

تصفیه مقدماتی:

آشغالگیری: اجسام بزرگ را که به دستگاه های تصفیه خانه صدمه وارد می سازند از آب جدا می کند.
تصفیه شیمیایی مقدماتی: برای جدا کردن آلگ ها و سایر موجودات آبزی مزاحم که ایجاد مزه، بو و رنگ می کنند.
ته نشینی مقدماتی: سنگ ریزه، شن، ماسه، گل و لای و سایر اجسام ریگ دار که به دستگاه های تصفیه خانه صدمه می زنند از آب جدا می کند.
صافی های مشبک سوراخ ریز: آلگ ها، گیاهان آبزی و اجسام کوچک که دستگاه ها را مسدود کرده یا به سایر مراحل تصفیه زیان می رسانند از آب جدا می سازد.
اندازه گیری جریان آب: مقدار آبی که باید تصفیه شود اندازه گیری می کند.

تصفیه های اصلی:

هوادهی: بوها و گازهای محلول را از آب خارج کرده و مقدار اکسیژن محلول آن را افزایش می دهد.
انعقاد-تجمع ذرات: ذرات غیرقابل ته نشینی را به ذرات قابل ته نشین تبدیل می کند.
ته نشینی: ذرات قابل ته نشین شدن را جدا می کند.
سبک کردن: جدا سازی مواد شیمیایی که باعث سختی آب می شوند.
صاف کردن: ذرات کوچک، ذرات تجمع یافته و معلق و اکثر میکروارگانیسم ها را از آب خارج می کند.
جذب: جداسازی مواد آلی و رنگ آب
تثبیت: جلوگیری از تشکیل پوسته و خورندگی آب
افزایش فلوئور: برای سخت تر کردن مینای دندان تا از فساد و پوسیدگی دندان جلوگیری شود.
گندزدایی: میکروارگانیسم های بیماری زا نابود می شوند.

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.